top of page
pexels-elianne-dipp-4666754.jpg
00c0e8ab58dd28c25607d091ffa0bd59.jpg

LEVANDE OCH GRÖNA STÄDER

 

Där det saknas alternativ är bilen fantastisk. Livet på landsbygden skulle se helt annorlunda ut utan bilen och många utflykter från städerna skulle inte gå att göra utan bil som kan ta oss nära de platser vi vill besöka.

 

Men bilarna har baksidor. När de blir många dränker de oss i ett nära nog konstant buller, de sprider giftiga ämnen i luften vi andas och de kräver massor av plats.

 

ec8682684fa32daf00c4ee2bf40b8693.jpg

EN GRÖN OCH RIK PLANET

Idén om frikoppling är en grundpelare i ekomodernismen. Den innebär att det är möjligt att separera ökat mänskligt välstånd från en ökande förbrukning av naturresurser och påverkan på planeten.

 

Den ekonomiska aktiviteten kan öka, samtidigt som avtrycket vi lämnar på vår planet och på de naturresurser, ekosystem och miljöer vi utnyttjar minskar. 

fdb78fc4c14c921e5c236f8011aea251.jpg

BIOLOGISK MÅNGFALD

 

Biologisk mångfald är centralt för välmående naturmiljöer. På många håll är arter hotade eller pressade av mänsklig påverkan. Fler viktiga miljöer och arter behöver starkare skydd.

Lösningen är inte alltid att människan tar ett steg tillbaka. Ibland kan tvärtom intensifierad mänsklig verksamhet leda till att resurser frigörs för naturliga livsmiljöer.

 

Ny kunskap och teknik är nycklar för att öka den biologiska mångfalden i både skogen och i anslutning till jordbruket.

7ce686d34f4e1c9274a08d8576cf255f.jpg

STOPPAD UPPVÄRMNING & REN ENERGI TILL ALLA

Mer än två tredjedelar av våra utsläpp av planetens växthusgaser kommer från energiproduktion och energianvändning. Vi skadar både vår egna hälsa och miljön när vi eldar kol, naturgas och olja.

Med dagens teknik är det möjligt att skapa ett rent och samtidigt välståndsskapande energisystem. Nyckeln är en kombination av kärnkraft och förnybar energi.

ec8682684fa32daf00c4ee2bf40b8693.jpg

VÄLSTÅND & MILJÖ – HAND I HAND

Mänsklig uppfinningsrikedom har gjort oss friskare, rikare och mer sammankopplade. Men vi har fått betala dyrt: Planeten Jorden lider.

Det som betytt framsteg för människan har i samma utsträckning betytt kollaps för vår planet.  Behöver det verkligen vara så? Kan vi producera mat till 10 miljarder människor samtidigt som vi vårdar jorden? Kan vi producera rikligt med energi samtidigt som vi kyler vårt uppvärmda klimat? Tänk om vi kan lyfta mänskligheten samtidigt som vi värnar om naturen.

 

Idag, för första gången i historien, har vi verktygen för att göra allt detta. Om vi ​​är modiga nog att använda dem kan något magiskt vara på väg att hända.

2925163a91dd4c1347eab891cc419814.jpg

MAT TILL ALLA I EN BLOMSTRANDE VÄRLD

Matproduktionen är grunden för människans välbefinnande. Det är en resurskrävande verksamhet som oundvikligen inkräktar på naturliga livsmiljöer.

 

Vi måste därför hitta ett sätt att förändra vår matproduktion till att säkerställa tillgång till näringsrik mat för oss alla och samtidigt möjliggöra en samexistens med vår blomstrande naturlig värld.

bottom of page