top of page
pexels-stein-egil-liland-3384692.jpg

GRÖNA STÄDER MED MINSKAD BILISM OCH ÖKAD FÖRTÄTNING

Där det saknas alternativ är bilen fantastisk. Livet på landsbygden skulle se helt annorlunda ut utan bilen och många utflykter från städerna skulle inte gå att göra utan bil som kan ta oss nära de platser vi vill besöka. Men bilarna har baksidor. När de blir många dränker de oss i ett nära nog konstant buller, de sprider giftiga ämnen i luften vi andas och de kräver massor av plats.

De allra flesta av oss trivs bättre på torg med uteserveringar och lummig grönska än vi gör intill bullriga trafikleder. Ändå har vi sedan bilismens genombrott efter andra världskriget byggt våra samhällen för bilar istället för människor. Vägarna, parkeringarna och en utglesad bebyggelse har gjort avstånden stora, vilket gjort många människor beroende av – just det – bil för att få vardagen att fungera.

Men, det här är på väg att förändras. Det är inte längre någon självklarhet att man äger en bil i Sverige. I de stora städerna, men också i de medelstora går det utmärkt att leva bekvämt utan en egen bil. När några få mindre lastbilar levererar det vi och grannarna har handlat istället för att var och en ska hämta varorna i egna bilar minskar antalet bilresor. När vi går, cyklar eller åker kollektivt de gånger vi tar oss till arbete och skolan försvinner det stora antalet bilresor i och kring städerna.

När antalet bilar minskar på gatorna blir cyklingen säkrare och det blir trevligare att promenera. Den minskade biltrafiken gör snart av vi kan ta bort körfält för att bredda trottoarerna och anlägga rejäla cykelbanor. Stadsplanerarna kan fokusera på att gatuutrymmet ska vara inbjudande att vistas i snarare än att det ska ge så effektiva biltrafikflöden som möjligt.

Vi kommer snart att upptäcka att många av de bilresor vi brukade göra är enkla, och bekväma, att ersätta antingen genom att handla i närheten, eller med hemleveranser, taxi och bildelningstjänster som hyrbilar eller bilpoolsbilar. Att vi betalar för de här tjänsterna varje gång vi använder dem får oss också att tänka till inför varje enskild resa eller transport. Den som äger sin bil och redan betalar höga fasta kostnader har inget egentligt ekonomisk incitament att avstå den enskilda bilresan då den rörliga kostnaden är låg. Men den som betalar några hundralappar för att uträtta ett ärende per taxi eller med en hyrd bil kommer att överväga alternativ som ger kortare eller mer effektiva transporter. I slutändan är det dock sannolikt bilisten som kommer att betala mer för sina resor och transporter, även om matkassen från stormarknaden blev några tior billigare än matkassen från butiken inom gångavstånd.

Ekomodernisterna är starka förespråkare för täta städer. Vi menar att det går alldeles utmärkt att skapa trevliga miljöer där människor gärna vill bo och vistas även när många bor nära varandra på en begränsad yta. När människor bor och lever tätt frigör vi områden där planetens andra arter kan leva utan att störas av oss. Trycket på ekosystemen minskar och större områden kan avsättas som reservat. Den enskilt viktigaste åtgärden för att göra städerna mer trivsamma är att ta utrymme från bilarna och ge det till människor och växtlighet. När bilarnas försvinner tar människor över. Framförallt de nederländska städerna har visat att det här är möjligt. Genom ett långsiktigt målinriktat arbete har gatorna och torgen tagits tillbaka.

Det finns andra skäl att äga och köra bil än att faktiskt ta sig mellan olika platser. Men vi är övertygade om att det går att tillgodose de behoven på andra sätt. Status och framgång kan manifesteras på andra sätt än att byta bil ofta och det finns andra sätt att få en stund för sig själv än att köra bil.

Det bilbundna livet är fortfarande normen. Ekomodernisterna menar att den här normen måste brytas. Det kommer alltid att finnas bilar i våra städer. Men ska inte dominera. Det är utmärkt att de bilar som behövs nu i rask takt blir elektriska. Det löser problemet med bilismens enorma klimatpåverkan. Men det löser inte alla dess problem. Att bilarna blir utsläppsfria är ingen ursäkt för att fortsätta ge dem det utrymme de tar. Ekomodernisterna vill se en mycket kraftig begränsning av biltrafiken inne i våra stora och medelstora städer.

Parkeringar längs gatorna ska tas bort. Det behövs lastplatser, men det är orimligt att parkerade bilar fyller våra gator. Kravet att nybyggda lägenheter ska förses med ett visst antal parkeringsplatser, parkeringsnormen, måste tas bort. Den som inte har bil ska inte på det här sättet subventionera sina grannars parkering. De parkeringar som faktiskt behövs kan tillhandahållas av marknaden. Sådant är den bra på att lösa. Fastighetsägarna klarar av att tillhandahålla kontors- och butikslokaler. De kommer att klara av att erbjuda parkeringsplatser också.

Hastigheterna ska sänkas. Bilarna måste integreras i den övriga trafiken snarare än att separeras. När bilar, cyklar och gående samsas om gatuutrymmet måste hastigheterna ner ordentligt.

Lösningarna för att skapa mänskligare städer finns redan. I städerna går det alldeles utmärkt att leva bekvämt utan bil och det lönar sig också ekonomiskt för de flesta. Vi vet också att människor uppskattar att leva i städer där biltrafiken redan har minskat kraftigt. Hindret mot att få fart på utvecklingen är att bilen har blivit en så central del av vår kultur. Den nästlar sig in i samhällsplaneringen så väl som i vår egen självbild. Det här vill Ekomodernisterna ändra på.

Comentários


bottom of page