VÅR VERKSAMHET

Föreningen Svenska Ekomodernisterna samlar medlemmar som delar den ekomodernistiska grundtanken och som vill främja miljö- och klimatarbete enligt ekomodernistiska principer.

Vi arbetar för att påverka beslutsfattare, politiker och företag och deltar aktivt i samhällsdebatten för att föra fram ekomodernistiska idéer. Dessutom anordnar vi aktiviteter, föreläsningar och mycket annat för våra medlemmar. Du hittar dessa under aktiviteter.

Läs mer om vår idé, om vad vi arbetar med och om vad du kan göra.