top of page
pexels-stein-egil-liland-3384692.jpg

Seger för vetenskapen – moderna gentekniker godkändes i Europaparlamentet

Europaparlamentet antog den 7 februari förslaget om nya genomiska tekniker (NGT), som tidigare har likställts med genetiskt modifierade organismer (GMO) och reglerats mycket restriktivt inom Europeiska unionen.Med en omröstning som resulterade i 307 röster för, 263 emot och 41 nedlagda röster, baserat på ett förslag från Europeiska kommissionen, öppnas möjligheten för genredigering med de senaste teknikerna, som till exempel CRISPR-cas9, att dra nytta av mindre strikta regler i sin godkännandeprocess. Detta kommer mycket kraftigt att underlätta och påskynda utvecklingen av nya växtsorter med egenskaper som bland annat gör dem mer motståndskraftiga mot klimatförändringar.


Miljöorganisationer som Greenpeace har kallat beslutet "elände för bönder”. Inget kunde vara mer fel. De moderna genteknikerna är tvärtom nycklar för att ta fram grödor som både är mer motståndskraftiga mot klimatförändringar, minskar klimatutsläppen i sig och möjliggör minskad användning av bekämpningsmedel. De största lantbruksföreningarna har också uttryckt stöd för de nya åtgärderna. Jorge Neves, ordförande för ANPROMIS - National Association of Corn and Sorghum Producers, välkomnar beslutet och betonar att det är positivt för det europeiska jordbruket och särskilt för majssektorn.


Liknande stöd kommer från COPA-COGECA, som förenar de två största jordbruksfederationerna i EU, och från Europeiska rådet för unga jordbrukare, som ser detta som ett viktigt steg för att ge bönder nya verktyg för att anpassa sig till klimatförändringarna och minska användningen av kemikalier.

Ekomodernisterna välkomnar beslutet och ser det som goda nyheter för att ge bönder verktyg för att anpassa sig till klimatförändringarna och minska användningen av kemikalier.


Det är en seger för Ekomodernisterna och WePlanet, som startade kampanjen #GiveGenesAChance och drivit på i frågan. Det upprop från mer än 1000 forskare som gjordes inom ramen för WePlanet-kampanjen refererades också av flera parlamentariker inför omröstningen.

댓글


bottom of page