top of page
pexels-stein-egil-liland-3384692.jpg

Rekommenderad läsning om ekomodernism och klimatEcomodernism –Technology, Politics and the Climate Crisis

Jonathan Symons

I boken försvaras ekomodernism på ett nyanserat sätt. Vissa kritiker menar att ekomodernism passar en nyliberal ideologi eller de som vill bevara status quo. Symons argumenterar istället i boken att ekomodernism egentligen ligger närmare socialdemokratin. Statens roll inom innovation för klimatet är avgörande – den måste aktivt stödjas genom policybeslut. Dessa innovationer har därefter ett mycket stort värde eftersom andra också kan nyttja innovationerna.Our Final Warning:Six Degrees of Climate Emergency

Mark Lynas

Vi lever i en klimatnödsituation. Men hur mycket värre kan det bli? Kommer civilisationen att kollapsa? Vilken framtid kan våra barn förvänta sig? Genom att rigoröst gå igenom den senaste klimatvetenskapen utforskar Mark Lynas den kurs som vi har satt för jorden under det kommande århundradet och därefter.Till viss grad upplever vi redan konsekvenserna idag. De allt mer eskalerande konsekvenser kan fortfarande undvikas, men tiden tar slut. Vi måste till stor del sluta bränna fossila bränslen inom ett decennium om vi ska rädda korallreven och Arktis. Om vi misslyckas riskerar vi återkopplingar som kan driva globalt klimatkaos bort från mänsklighetens kontroll.Denna bok får inte ignoreras. Det är verkligen vår sista varning.
Klimatnyckeln:en fungerande lösning på världens största problem

Staffan Qvist/Joshua Goldstein

Ett måste att läsa, både för de som är tveksamma till kärnkraft såväl till de som redan är övertygade om kärnkraftens förträfflighet. Goldstein och Qvist lägger fram flera starka argument för att en hållbar framtid inbegriper kärnkraft.

Kärnkraft är inte bara det fossilfria och skalbara kraftslag som byggts ut snabbast historiskt utan är även både billigt och säkert. Dessutom bryter Goldstein och Qvist det tabu som finns kring att mer energi globalt istället för mindre.Boken täcker både dagens reaktorer och framtidens nya teknologier.

Kort sagt ett måste att läsa!
More from less: The surprising story of how we learned to prosper using fewer resources – and what happens next

Andrew McAfee

Den industriella revolutionen fick omfattande konsekvenser för miljön: städer dränktes i smog och föroreningar, bisonoxar och valar drevs nära utrotning och människan konsumerade allt mer resurser. Kunde det någonsin bli hållbart eller står vi inför en kollaps av samhället? Enligt Andrew McAfee kommer vi antagligen klara oss. Vi använder allt mindre material, hotade arter får allt bättre skydd och vårt vatten och vår luft blir allt renare. För att fortsätta den positiva trenden menar McAfee att vi behöver “optimismens fyra ryttare”; marknadsbaserade ekonomier, teknologisk utveckling, social medvetenhet och lyhörda regeringar.

Comments


bottom of page