top of page
pexels-stein-egil-liland-3384692.jpg

FYRA MYTER OM EKOMODERNISM

Ekomodernismen är en växande rörelse av pragmatiska miljöaktivister och fattigdomsbekämpare. Som sympatisör och medförfattare till en bok om ekomodernism irriteras journalisten Marco Visscher av de karikatyrer som har skissats av ekomodernismen.

1. Klimatet

Ekomodernismen erkänner att klimatförändringarna accelererar, att människor orsakar dem och att de är ett allvarligt problem som kräver snabb och effektiv hantering. Ekomodernismen står bakom den vetenskapliga konsensus, som sammanställs av IPCC, FN: s klimatpanel.

Myt 1: Ekomodernister tar inte klimatförändringarna på allvar. 

Det gör vi verkligen.

Koldioxidutsläppen är en stor utmaning för mänskligheten. Även om de pågående klimatförändringarna ger anledning att se dystert på framtiden så menar ekomodernismen att det inte finns någon anledning att förtvivla. Vi måste fortsätta investera i lösningarna. Ekomodernister menar att det krävs en kombination av flera åtgärder för att bromsa klimatförändringarna. Det krävs också åtgärder för att anpassa samhället till konsekvenserna av klimatförändringarna. Ekomodernismen argumenterar till exempel både för teknik som minskar koldioxidutsläppen och för att utveckla utsäde anpassat till ett förändrat klimat, även i utvecklingsländer. Utgångspunkten är att vi måste dela på både kostnaderna och nyttan av de åtgärder vi vidtar på ett rättvist sätt. Människor med låga inkomster och människor i utvecklingsländer måste också omfattas.

2. Marknaden

Ekomodernismen ser både styrkor och svagheter hos marknaden. Kapitalismen har utan tvekan varit en drivande kraft bakom den enorma ekonomiska tillväxten under de senaste tvåhundra åren.

Tillväxten är den viktigaste orsaken till att människor idag mår bättre, är friskare och även lyckligare. Kapitalismen har dock brister. Den har fört med sig ojämlikhet och när den varit oreglerad har den lett till miljöproblem.

Myt 2: Ekomodernister tror blint på den fria marknaden.

Tillväxten är den viktigaste orsaken till att människor idag mår bättre, är friskare och även lyckligare. Kapitalismen har dock brister. Den har fört med sig ojämlikhet och när den varit oreglerad har den lett till miljöproblem.

Ekomodernismen understryker politikens viktiga roll att styra marknaden. Ekomodernismen argumenterar till exempel för strikt styrning för att åstadkomma en hållbar energi- och livsmedelssektor. Vissa livsmedel kan behöva beskattas för att åstadkomma beteendeförändringar, finansiering och byggnation av kärnreaktorer eller annan energiteknik med låga koldioxidutsläpp ska underlättas genom politiska åtgärder.

Dessutom ser ekomodernister stater som en av de viktigaste krafterna för innovation. Ekomodernismen argumenterar därför för god finansiering av universitet och andra oberoende vetenskapliga institutioner för att driva utveckling av ny hållbar teknik.

3. Politiken

Ekomodernismen kan – i likhet med de flesta miljörörelser – inte placeras in på en vänster-högerskala. Detta framgår inte minst av de politiska preferenser som enskilda ekomodernister har.  Här finns nästan hela det politiska spektrumet representerat, från vänster till höger. Så ska det förbli. Det behövs en politisk bredd för att lösa de frågor ekomodernismen tar sig an.

Myt 3: Ekomodernister är höger/vänster.

Vissa människor kallar ekomodernister för “höger”. Ekomodernister är positiva till kärnenergi, genteknik och ett intensivt jordbruk, det är ståndpunkter som oftare förknippas med partier till höger än med partier till vänster. Andra anser att ekomodernismen är “vänster” baserat på oron för klimatförändringarna, fattigdomen och miljön, frågor som partier till vänster ofta har satt högre på dagordningen än vad partier till höger har gjort.

4. Tekniken

Ekomodernister lyfter nyttan av teknik och teknisk utveckling för att lösa problem. Det räcker med att ta en titt på det förflutna för att inse vilken oerhörd betydelse teknikutvecklingen har haft. För tvåhundra år sedan var nästan alla i världen fattiga analfabeter med en genomsnittlig livslängd på runt 30 år. Idag, tack vare de tekniska och vetenskapliga genombrotten, överlever vi sjukdomar som tidigare var dödliga, äter säker mat, lever i behagligt inomhusklimat och får bedövning när vi är hos kirurgen. Teknisk utveckling har förbättrat våra liv på otroligt många sätt.

Myt 4: Ekomodernister är teknikoptimister.

Att tekniken har gett oss enorma förbättringar betyder inte att vi kan fortsätta på samma sätt som vi gjort. Vi har låtit miljön betala priset för mycket av våra framgångar. Nu måste vi använda vår uppfinningsrikedom och vår vetenskapliga förmåga för att avvärja hoten mot vår livsmiljö och till att ställa till rätta det vi skadat. Ekomodernister inser att tidigare tekniska landvinningar inte i sig är någon garanti för att tekniken ska lösa de problem vi står inför idag. Men, de tidigare framgångarna ger gott hopp om att den tekniska utvecklingen även framåt ska bidra till att lösa våra problem.

Marco Visscher är journalist och föredragshållare. Han är medförfattare till “Ecomodernisme: Het nieuwe denken over groen en groei”. Förra året kom också hans bok “De energietransitie: Naar een fossielvrije toekomst, maar hoe?”

Artikeln publicerades ursprungligen på Knack.be den 2019-11-08.

Comentários


bottom of page