Publicerat i media

Folkbladet 10 maj 2021

“DET KRÄVS MYCKET EL FÖR ATT GÖRA FOSSILFRITT BRÄNSLE”

Energisystemet, och särskilt elen, är nyckeln i klimatomställningen. Men när planerna för utfasningen av det fossila nu dras upp saknas viktiga delar. Ekomodernisterna menar att prognoserna för den framtida elanvändningen är underskattade. De flesta av dem utgår inte från att vi når klimatmålen.

NyTeknik 5 maj 2021

NYTEKNIK – ”ELBEHOVET ÄR LÅNGT STÖRRE ÄN PROGNOSERNA TALAR OM”

Vi behöver vara förberedda på att elbehovet kan komma att växa markant och att det kan bli betydligt högre än vad prognoserna pekar mot, skriver Take Aanstoot och Jessica Eek, Svenska Ekomodernisterna.

Folkhemmet 28 april 2021

NYTEKNIK – ”ELBEHOVET ÄR LÅNGT STÖRRE ÄN PROGNOSERNA TALAR OM”

Vi behöver vara förberedda på att elbehovet kan komma att växa markant och att det kan bli betydligt högre än vad prognoserna pekar mot, skriver Take Aanstoot och Jessica Eek, Svenska Ekomodernisterna.

DN Debatt 30 december 2020 SLUTREPLIK

REPLIKER – ”KLIMATET KAN INTE VÄNTA PÅ ATT SOL, VIND OCH VATTEN ERSÄTTER KÄRNKRAFTEN”

Daniel Färm (S) och Take Aanstoot (MP): Att avveckla kärnkraften riskerar att leda till misslyckad klimatomställning, ökad arbetslöshet och försämrad välfärd.

Remissvar

MINSKADE ANSLUTNINGSKOSTNADER FÖR ELPRODUKTION TILL HAVS

Svenska Ekomodernisterna avråder från att införa de föreslagna förändringarna för minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs. Se själva remissvaret för motivering och bakgrund till vår ståndpunkt.

EM_Remissvar-dnr.-I2020-02973-Svenska-Ekomodernisterna.docx.pdf

Dokument

FOI Memo 7503 2021-03-08

ENERGIKÄLLOR, FRAMDRIVNING OCH KLIMATNEUTRALITET

“Denna rapport tar två olika perspektiv på ett framtida koldioxidneutralt lufttransportsystem inom Försvarsmakten. Dels ett makroskopiskt perspektiv på flygets energiförsörjning vilken måste integreras i energiförsörjningen för samhället i sin helhet. Dels ett detaljperspektiv på de tekniska frågeställningar som måste lösas för att få systemet att fungera som tänkt.”

FOIMemo7503.pdf