JONATHAN SYMONS

Ecomodernism

I boken försvaras ekomodernism på ett nyanserat sätt. Vissa kritiker menar att ekomodernism passar en nyliberal ideologi eller de som vill bevara status quo. Symons argumenterar istället i boken att ekomodernism egentligen ligger närmare socialdemokratin. Statens roll inom innovation för…

Läs mer
Nature